Devam Eden Projeler

Şekerli Mamuller Projesi

Ocak 2015 tarihinde ilk URGE Projesinin devamı olarak başlatılan Şekerli Mamuller Projesinin genel hedefi, küme mantığı içerisinde hareket ederek Şekerli Mamuller Sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihracatlarını geliştirme ve uluslararası ...
Projeye Git!

Un, Maya ve Katkı Maddeleri Projesi

Projeyle Un, Maya ve Katkı Maddeleri ihracatı yapan firmalarımızın, rekabet güçlerinin artırılarak hızla gelişen dünya pazarından daha fazla pay alması amacıyla değer zinciri kapsamındaki uygulamaların anlaşılması ve geliştirilebilir yönlerin tespit edilmesi ...
Projeye Git!

Kakaolu, Kakaosuz Şekerli Mamuller ve Pastacılık Ürünleri Projesi

Şeker ve Şekerli Mamuller, günümüzde ticaretin de serbestleşmesiyle birlikte, geleneksel olarak yapılan üretimin yanında, modern üretim teknolojilerinin de kullanıldığı bir sektör haline gelmiştir. 80’li yıllarla birlikte ticaretin gelişmeye ...
Projeye Git!