Kakaolu, Kakaosuz Şekerli Mamuller ve Pastacılık Ürünleri Projesi

Kakaolu, Kakaosuz Şekerli Mamuller ve Pastacılık Ürünleri Projesi

Şeker ve Şekerli Mamuller, günümüzde ticaretin de serbestleşmesiyle birlikte, geleneksel olarak yapılan üretimin yanında, modern üretim teknolojilerinin de kullanıldığı bir sektör haline gelmiştir. 80’li yıllarla birlikte ticaretin gelişmeye başlaması, teşvik uygulamalarının artması doğal olarak yatırımların da artmasına neden oldu. Bu gelişmeler, sadece sektörümüzün değil ilişkili diğer sektörlerin de büyümesini sağladı. Bu sektörler arasında ham madde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri üreten sektörler sayılabilir. Geleneksel üretim yöntemleriyle birlikte modern üretim teknolojisinin de kullanıldığı sektör, gıda sanayi içinde yer alan, üretiminde kullanılan ham maddeler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleri ile yan sanayisini de geliştiren önemli sektörlerden bir tanesi durumuna gelmiştir.

Şekerli Mamuller Projesinin genel hedefi, küme mantığı içerisinde hareket ederek Şekerli Mamuller Sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihracatlarını geliştirme ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmaktır.

Projeyle Şekerli Mamuller ve Pastacılık Ürünleri ihracatı yapan firmalarımızın, rekabet güçlerinin artırılarak hızla gelişen dünya pazarından daha fazla pay alması amacıyla değer zinciri kapsamındaki uygulamaların anlaşılması ve geliştirilebilir yönlerin tespit edilmesi, kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak işbirliği kuruluşlarının önderliğinde Hububat Bakliyat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihracatlarını geliştirme ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmaları hedeflenmektedir.

 

 

PROJE DETAYLARI

Proje Kodu: 15.UR-GE.067

Proje Başlangıç Tarihi: Ocak 2016

Proje Süresi: 36 Ay

İlgili Birim: Hububat Koordinasyon Şubesi

Proje Sorumlusu: Ertunç Ertav

KÜME FİRMALARI