Şekerli Mamuller Projesi

Şekerli Mamuller Projesi

Ocak 2015 tarihinde ilk URGE Projesinin devamı olarak başlatılan Şekerli Mamuller Projesinin genel hedefi, küme mantığı içerisinde hareket ederek Şekerli Mamuller Sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihracatlarını geliştirme ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmaktır.

Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar neticesinde Şekerli Mamuller sektöründe faaliyet gösteren URGE projesi paydaşı firmalar için;

  •          İç ve Dış pazarlardaki rekabet gücünün arttırılması ile mevcut büyümenin ciro ve karlılık açısından artan bir hızla sürdürülmesi
  •          Potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması ve teknik altyapılarının desteklenmesi,
  •          Firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi ve yeni işbirliklerinin kazandırılması,
  •          Farklı alanlardaki eğitim, destek ve iş geliştirme olanaklarından faydalanmaları sağlanarak teknolojik gelişmelerden faydalanmalarının sağlanması ile düzenli ihracat yapmalarının sağlanması,
  •          Maliyetleri olabilecek en alt seviyelerde tutarak fiyat rekabetinin sağlanması
  •          Mevcut pazarlarda marka birliğinin arttırılması
  •          Uluslararası alanda aynı sektörde faaliyet gösteren diğer KOBİ’ler arasındaki stratejik pazarlama işbirliği imkânlarının geliştirilmesi, 
  •          Yenilikçi ürünlerin çıkartılması için Ar&Ge yatırımlarının yapılması

Proje ile firmaların rekabet etme düzeyleri üst seviyeye çıkarılarak ihracat yapabilme ve ihracatlarını geliştirmeleri amaçlanmıştır. 

 

PROJE DETAYLARI

Proje Kodu: 15.UR-GE.002

Proje Başlangıç Tarihi: Ocak 2015

Proje Süresi: 36 Ay

İlgili Birim: Hububat Koordinasyon Şubesi

Proje Sorumlusu: Umut Ermiş

KÜME FİRMALARI