Un, Maya ve Katkı Maddeleri Projesi

Un, Maya ve Katkı Maddeleri Projesi

Projeyle Un, Maya ve Katkı Maddeleri ihracatı yapan firmalarımızın, rekabet güçlerinin artırılarak hızla gelişen dünya pazarından daha fazla pay alması amacıyla değer zinciri kapsamındaki uygulamaların anlaşılması ve geliştirilebilir yönlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

İç ve dış pazarlardaki rekabet gücünün arttırılması ile mevcut büyümenin ciro ve karlılık açısından artan bir hızla sürdürülmesi, potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması ve teknik altyapılarının desteklenmesi, firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi ve yeni işbirliklerinin kazandırılması, farklı alanlardaki eğitim, destek ve iş geliştirme olanaklarından faydalanmaları sağlanarak teknolojik gelişmelerden faydalanmalarının sağlanması ile düzenli ihracat yapmalarının sağlanması, maliyetleri olabilecek en alt seviyelerde tutarak fiyat rekabetinin sağlanması, mevcut pazarlarda marka birliğinin arttırılması, uluslararası alanda aynı sektörde faaliyet gösteren diğer KOBİ’ler arasındaki stratejik pazarlama işbirliği imkânlarının geliştirilmesi ve yenilikçi ürünlerin çıkartılması için Ar&Ge yatırımlarının yapılması, projenin amaçları arasındadır.

Projenin genel hedefi, kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak işbirliği kuruluşlarının önderliğinde Hububat Bakliyat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihracatlarını geliştirme ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmaktır.

PROJE DETAYLARI

Proje Kodu: 15.UR-GE.026

Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2015

Proje Süresi: 36 Ay

İlgili Birim: Hububat Koordinasyon Şubesi

Proje Sorumlusu: Burak Kalkavan

KÜME FİRMALARI