Hakkımızda

Hakkımızda

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin tarihçesi:

  • İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği çatısı altındaki Birlikler; 19.06.1930 tarihli ve 1524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10.06.1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun'a ek 15.06.1936 tarihli ve 3330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 09.06.1936 tarihli ve 3018 sayılı Kanun'un 7. maddesine istinaden, 1940 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır.
Birlik AdıKuruluş Tarihi
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mart 1940
İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz 1951
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Nisan 1958
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Eylül 1963
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mart 1973
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ekim 1991
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Nisan 2010
  • Birliklerimiz, kuruluşlarından itibaren uzun yıllar Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermiş; daha sonra 18.06.1984 tarihli ve 18435 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 08.06.1984 tarihli ve 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi ile değişik 14.12.1983 tarihli ve 18251 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 13.12.1983 tarihli ve 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 27. maddesi gereğince, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı kuruluşlara dönüştürülmüşlerdir.

  • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 20.12.1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 09.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun ile ikiye ayrılmış olup, Birliklerimiz bunlardan biri olan Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlanmıştır.

  • Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı kuruluşu olarak 1994 yılından bu yana çalışmalarını Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak gerçekleştiren Genel Sekreterliğimizin statüsü; 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18.06.2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 03.09.2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik ile değişmiştir. İhracatçı Birlikleri bu tarihten sonra faaliyetlerine; Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı kuruluşu olarak devam etmiştir.

  • 03.06.2011 tarihli ve 637 sayılı Karar ile 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Ekonomi Bakanlının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte; faaliyetlerimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında Ekonomi Bakanlığınca verilen görevlerin de yerine getirilmesi ile sürdürülmektedir.

Vizyonumuz

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB)`nin görevleri:

Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.

İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM)'in görüşünü ve Dış Ticaret Müsteşarlığı onayını almak kaydıyla sektörü ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak.

TİM'in görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla; amaç ve görevlerini gerçekleştirmeye yönelik vakıf kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, bütçe imkânları çerçevesinde gerektiğinde mal ve hizmet almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve kaldırmak, gerektiğinde iştigal sahası ile ilgili ortak hizmet verecek şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, laboratuvar, test, muayene ve belgelendirme konularında üyelerini desteklemek, fuar, sergi ve tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergilere iştirak etmek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmak.

Not: Dış Ticaret Müsteşarlığı'na yapılan atıf Ekonomi Bakanlığı'na yapılmış sayılmaktadır.