UR-GE Nedir?

UR-GE Nedir?

UR-GE “Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesi”nin Desteklenmesine yönelik Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yürütülen bir programdır.

İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda firmalarımızın ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin özendirilmesi..

Günümüz rekabet koşullarında, fiziksel kaynaklara sahip olan şirket ve kurumlar değil bu kaynakları rakiplerinden daha verimli kullananlar rekabet edebilmekte ve varlıklarını sürdürebilmektedir. Belli bir alanda faaliyet gösteren ve etkileşim içinde bulunan şirket ve kurumların oluşturduğu coğrafi yoğunlaşma o bölgedeki girişimlerin daha rekabetçi ve başarılı olabilmesi için büyük avantaj sağlamaktadır. Kümelenme, sektöre özgü rekabet alanlarını belirli bir coğrafi kapsam içinde değerlendirir.

Yerel rekabet avantajlarını ortak sorun, ortak fırsat ortak vizyon anlayışı içinde küresel fırsata dönüştürmeyi hedefler. Tek bir firmaya değil, birlikte güç yaratacak firmaların ihtiyaçlarını karşılama, hızlı kazanım odaklı ortak eğitim-danışmanlık ile pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sunar. Proje sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu nedenle ihracat için gereken kabiliyetlerin geliştirilmesini, bilgiye ulaşılmasını sağlar ve operasyoneldir. Projelerde işbirliği esastır. Küresel ve ulusal değer zincirleri boyunca firmalar arasında, kamu-üniversite-sanayi arasında işbirlikleri esastır.

Proje kapsamında farklı bölgelerde yerleşik faaliyet gösteren firmalar bazında:
- Üretici firmaların ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi
- Potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması
- Firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi
- Bu firmaların düzenli ihracat yapmalarının sağlanması
- Süreç iyileştirme ve yönetimi
- Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı
-Aynı değer zincirinde yer alan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması konularında eğitim ve danışmanlık verilmektedir. KOBİ’ler böylece bir sonraki aşama olan yurt dışı pazarlama programlarına hazırlıklı hale getirilmektedir. Eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin % 75’i proje bazında 400.000 ABD dolarına kadar karşılanmaktadır.              

Eğitim ve/veya danışmanlık programlarına katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda proje bazlı işbirliği kuruluşunca tebliğin kapsamında düzenlenen; 

⇒10 (On) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD dolarına kadar,

⇒10 (On) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD dolarına kadar belirli giderlerin en fazla %75’i karşılanır.

Eğitim ve/veya danışmanlık programına katılan şirketler, az önce değindiğim proje bazlı yurt dışı pazarlama programları ve proje bazlı alım heyetleri organizasyonlarına dâhil edilerek KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmalarına ve yurt dışındaki alıcıların ülkemizden alım yapmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 

*Daha önce Ekonomi Bakanlığı TURQUALITY desteğinden yararlanan ve başvuran firmalar UR-GE desteğinden yararlanamamaktadır